Meaning of INTERFERENCE in English

INTERFERENCE

interference BrE AmE ˌɪnt ə ˈfɪər ə n t s AmE \ ˌɪn t̬ ə r ˈfɪr- -ə-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.