Meaning of MUTE in English

MUTE

mute BrE AmE mjuːt

▷ muted ˈmjuːt ɪd -əd AmE ˈmjuːt̬ əd

▷ mutely ˈmjuːt li

▷ muteness ˈmjuːt nəs -nɪs

▷ muter ˈmjuːt ə AmE ˈmjuːt̬ ə r

▷ mutes mjuːts

▷ mutest ˈmjuːt ɪst -əst AmE ˈmjuːt̬ əst

▷ muting ˈmjuːt ɪŋ AmE ˈmjuːt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.