Meaning of SAND in English

SAND

sand BrE AmE sænd

▷ sanded ˈsænd ɪd -əd

▷ sanding ˈsænd ɪŋ

▷ sands sændz

▶ ˈ sand ˌ dollar BrE AmE

▶ ˈ sand dune BrE AmE

▶ ˈ sand fly BrE AmE

▶ ˈ sand ˌ martin BrE AmE

▶ ˈ sand ˌ table BrE AmE

▶ ˈ sand trap BrE AmE

▶ ˈ sand yacht BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.