Meaning of WESTERN in English

WESTERN

western, W~ BrE AmE ˈwest ə n AmE - ə rn

▷ western|s z

▶ ˌ Western Au ˈ stralia BrE AmE

▶ ˌ Western ˈ Isles BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.