Y


Meaning of Y in English

I. noun Date: circa 1915 YMCA , YWCA , II. symbol yttrium

Merriam Webster. Explanatory English dictionary Merriam Webster.      Толковый словарь английского языка Мерриам-Уэбстер.