DIE


Meaning of DIE in English

n. die Schweiz

to die for

die on the vine

die hard

die hardism

die off

die out

do or die

sine die

truditur dies die

Dies Irae

dies faustus

dies infaustus

dies irae

no dice

roll the dice

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.