Meaning of VAULT in English

VAULT

n. vulte (-at, -ar); v. (leap) saltar, lansar se, voltiger

English Interlingue dictionary.      Английский словарь Интерлингве.