Англо-русский перевод BUBBLE DOMAIN WALL

BUBBLE DOMAIN WALL

граница [стенка] ЦМД

РУССО. Big English-Russian polytechnic dictionary Russo.      Большой Англо-Русский политехнический словарь РУССО.