REAL II


Англо-русский перевод REAL II

n ист. реал (испанская монета)

Big English-Russian dictionary .      Большой Англо-Русский словарь.