DIAMOND


Meaning of DIAMOND in English

diamond, D~ BrE AmE ˈda ɪ ‿əm ənd § ˈdaɪm ənd AmE \ ˈdaɪm ənd

▷ diamond|ed ɪd əd

▷ diamond|s z

▶ ˌ diamond ˈ jubilee BrE AmE

▶ ˌ diamond ˈ wedding (anni ˌ versary) BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.