Meaning of DIRECTOR in English

DIRECTOR

director BrE AmE daɪ ə ˈrekt ə də-, dɪ- AmE \ də ˈrekt ə r daɪ-

▷ director|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.