Meaning of FIT in English

FIT

fit BrE AmE fɪt

▷ fits fɪts

▷ fitted ˈfɪt ɪd -əd

▷ fitter ˈfɪt ə AmE ˈfɪt̬ ə r

▷ fittest ˈfɪt ɪst -əst AmE ˈfɪt̬ əst

▷ fitting ˈfɪt ɪŋ AmE \ ˈfɪt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.