Meaning of PRIME in English

PRIME

prime, Prime BrE AmE praɪm —in the phrase prime minister also ( ˌ ) praɪ

▷ primed praɪmd

▷ primes praɪmz

▷ priming/s ˈpraɪm ɪŋ/z

▶ ˌ prime ˈ cost BrE AmE

▶ ˌ prime me ˈ ridian BrE AmE

▶ ˌ prime ˈ minister BrE AmE

▶ ˌ prime ˈ mover BrE AmE

▶ ˌ prime ˈ number BrE AmE

▶ ˈ prime rate, ˌ• ˈ• BrE AmE

▶ ˈ prime time, ˌ• ˈ• BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.