DESERT


Meaning of DESERT in English

n. desert locust

desert soil

desert tortoise

desert varnish

Arabian Desert

Atacama Desert

Colorado Desert

Great Indian Desert

Great Salt Lake Desert

Kalahari Desert

Libyan Desert

Mojave Desert

Mohave Desert

Mount Desert Island

Nubian Desert

Painted Desert

Palm Desert

Sonoran Desert

Syrian Desert

Thar Desert

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.