Англо-русский перевод TECHNICAL SCHOOL

TECHNICAL SCHOOL

техникум

English-Russian dictionary of common lexis.      Англо-Русский словарь общей лексики.