PAPER-BASED LAMINATE


Англо-русский перевод PAPER-BASED LAMINATE

- SRB paper laminate, - synthetic-resin bonded paper laminate гетинакс

Воскобойников Б.С., Митрович В.Л.. English-Russian dictionary of mechanical engineering and automation.      Англо-Русский словарь по машиностроению и автоматизации производства.