WOOD


Англо-русский перевод WOOD

1) дерево ( срубленное ) ; древесина

2) часто pl лес

- adult wood

- burr woods

- campeachy wood

- canary wood

- close-grained wood

- curly wood

- dead wood

- deadfallen wood

- dwarf-pine elfin wood

- early wood

- elfin wood

- figured wood

- fine-grained wood

- fruiting wood

- gopher wood

- hard wood

- late wood

- light-demanding woods

- narrow-ringed wood

- needle wood

- overmature wood

- overripe wood

- pithy wood

- rheumatism wood

- ring-porous wood

- sap wood

- scented wood

- secondary wood

- shade-bearing woods

- small wood

- smoke wood

- soft wood

- spiral-grained wood

- spring wood

- standing wood

- stem wood

- summer wood

- vermilion wood

- wide-ringed wood

New English-Russian biological dictionary .      Новый Англо-Русский биологический словарь.