Meaning of REGULAR in English

REGULAR

regular BrE AmE ˈreɡ jʊl ə -jəl-, !!- ə l‿ə AmE \ -jəl ə r

▷ regular|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.