Meaning of EVEN in English

EVEN

bisan pa niana;bisan pa

(Conjunction) bisan ug

(deictic or demonstrative pronoun) bitaw;patag

(Noun) patas

English-Visayan vocabulary.      Англо-бисайский словарь Висайян.