Англо-русский перевод BAND-AND-HOOK HINGE

BAND-AND-HOOK HINGE

навеска

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.