Meaning of GREY in English

GREY

n. De Grey River

Grey Charles Grey 2nd Earl

Grey Lady Jane

Grey Sir Edward 3rd Baronet

Grey Zane

Pearl Grey

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.