Meaning of REGARD in English

REGARD

regard verb, noun BrE AmE ri ˈɡɑːd rə- AmE \ -ˈɡɑːrd

▷ regard|ed ɪd əd

▷ regard|ing ɪŋ

▷ regard|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.