Meaning of TRUE in English

TRUE

true BrE AmE truː

▷ trued truːd

▷ trueing, truing ˈtru ː ‿ɪŋ

▷ truer ˈtru ː ‿ə AmE \ ə r

▷ trues truːz

▷ truest ˈtru ː ‿ɪst əst

▶ ˌ true ˈ north BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.