Meaning of STEER in English

STEER

n. steer clear

power steering

steering column

steering committee

steering gear

steering wheel

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.